Iedereen werkt samen!

Verslag en 10 tips van de bijeenkomst: We werken allemaal samen! Door Janneke Oosterbroek-Schiphof

We starten met uitleg van 2 dimensies die betrokken zijn bij samenwerking namelijk: Emotioneel en het economische aspect. Vervolgens gaan we per persoon de samenwerkingsvormen die we kennen tekenen op een vel papier met kleurtjes, blokjes of rondjes en vervolgens bespreken we dit als groep. Resultaat: er zijn o.a. zakelijke samenwerking met leveranciers, klanten, aanverwante disciplines, netwerkgroepen, beroepsverenigingen, bestuursfuncties e.d. En op persoonlijk vlak: gezinsleden, partners, vrijwilligerswerk, mantelzorg e.d.

Judith Bootsman bespreekt uit eigen ervaring een samenwerking in de zakelijke sfeer die veel uitdagingen kende en waarvan ze uiteindelijk veel geleerd heeft. Noor Verheul bespreekt aan de hand van de tips uit eigen ervaring een zakelijke samenwerking die wel goed liep (totdat de desbetreffende persoon met pensioen ging en er een ander voor in de plaats kwam die het proces niet had doorlopen).

Er wordt een checklist uitgedeeld betreffende succesfactoren goede samenwerking. En daaruit blijkt dat de transparantie m.b.t. verwachtingen jegens elkaar heel belangrijk is en dat heldere afspraken veel ellende kan voorkomen. We praten nog wat na en delen onze ervaringen. 

  

TIPS:  

 1. Spreek je verwachtingen naar elkaar en de toekomst uit.
  1. Waarom wil je samenwerken
  2. Wat gun je elkaar
  3. Waar zie je tegenop
  4. Wat is ieders aanvullende specifieke deskundigheid
 2. Bespreek ook: Wat als…
  1. Iemand ziek wordt en (de kosten voor) de vervanging
  2. De zaak verlaat 
 3. Van wie is het product / de klant / het materiaal / intellectuele eigendom.
 4. Hoe worden taken verdeeld.
 5. Wat is de juiste rechtsvorm.
  1. Gescheiden ondernemers met overeenkomst
  2. VOF / BV / Coöperatie
  3. Werkgever - werknemer
 6. Neem tussendoor tijd om gesprekken te laten bezinken.
 7. Neem ergens in het proces een neutrale gesprekspartner die door beiden wordt vertrouwd en de kan begeleiden naar de samenwerkingsovereenkomst.
 8. Vier je gezamenlijke successen / evalueer / neem tijd voor de relatie.

We werken allemaal samen!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Samenwerken heeft als voordeel dat je kunt sparren, spiegelen, klankborden. Dat versterkt je kracht en deskundigheid.

Op deze avond zullen Judith Bootsman en Noor Verheul je inspireren en handvatten aanreiken. In het kader van “delen is vermenigvuldigen.”

Aan de hand van hun persoonlijke en professionele ervaringen willen ze je meenemen rond de haken en ogen die spelen bij het aangaan en/of ontbinden van samenwerkingsverbanden.

 • Spreek je dezelfde taal bij als je (beoogde) samenwerkingspartner? Of heb je een tolk/vertaler (adviseur) nodig die helder krijgt wat er speelt?
 • Hoe zakelijk moet het zijn? Welke spelregels zijn er nodig, welk contract ga je aan, wat zet je wel en niet op papier?

Delen van succeservaringen en hoe je uit ‘faalmomenten’ bent gekomen, helpt.

De avond is daarom interactief, waardoor iedereen er iets van leert en in haar eigen praktijk direct gevolg aan kan geven

Programma: 19:30 uur inloop met een kopje koffie

                      20:00 uur welkom door bestuur
                      20:05 uur Voorlichting door ..........
                      21:00 uur Netwerkborrel 

Voorafgaand aan de bijeenkomst zal een hapje gegeten kunnen worden bij de Hebberd. Inloop vanaf 17.30 uur. Om 18.00 uur willen we bestellen. 

Plaats: De Hebberd, Bergenboulevard 15, Amersfoort.

Er geldt geen no-show fee voor deze bijeenkomst. Afmelden (Ellis, secretaris 06-17240053) wordt echter bijzonder gewaardeerd, mocht je ondanks je aanmelding onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn. Belangstellenden betalen € 20,- voor deze bijeenkomst.