Nieuwjaarsbijeenkomst met brainstormen over 2019

Voor de programmering van de EVON-bijeenkomsten in 2019 meenden wij dat het inspirerend is om een thema als rode draad  te nemen. Het is vanzelfsprekend dat het thema over en rond vrouwen moet gaan.  Ook vrouwen hebben de wereld veranderd. Denk bijvoorbeeld aan het gegeven dat in 2019 100-jaar vrouwenkiesrecht bestaat. 

Dient voor jou als rolmodel de vrouw die wil opklimmen en streeft naar economische of politieke macht. Of gewoon die vrouw die leeft en werkt vanuit haar hart. Of die multi-tasker die werk en gezin combineert en daarbij ook een goede echtgenoot (partner), vriendin, moeder, mantelzorger is. Wellicht zijn er nog wel meerdere rollen die mogelijk zijn en die we niet genoemd hebben, als we denken aan ondernemende vrouwen.

  • Wat is nu specifieke vrouwen kracht?
  • Wat kenmerkt de moed van vrouwen?
  • Welke vrouw heeft jou geïnspireerd?
  • Wie fungeert voor jou als voorbeeld? Of had je geen voorbeeld, of zette je er juist tegen af.

Samengevat: Welk beeld heb jij als het gaat over ondernemende vrouwen met hun specifieke kracht en moed, voor een thema als rode draad voor 2019. Dat is de vraag waarover we gaan brainstormen tijdens een glas op de nieuwjaarsbijeenkomst van EVON in 2019. Zodat we een jaar organiseren waarin vele leden zich zullen herkennen. Veel avonden zijn nog niet ingepland. DUS.. denk mee en meld je aan.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden bij Smarter Talents , Printerweg 10 te Amersfoort 

Programma: 18:00 uur START gezamenlijke maaltijd
                      19:30 uur Welkom door bestuur
                      19:45 Brainstormen over het thema  
                      Aansluitend netwerkborrel 

Tijdig aan- en afmelden wordt bijzonder gewaardeerd. Mocht je ondanks je aanmelding onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mocht je afmelding via deze website niet lukken, laat het dan weten aan Ellis, secretaris, op 06-17240053. Voor afmeldingen korter dan 48 uur van te voren, is een no- show fee van toepassing.  

Belangstellenden betalen € 25,- voor het bijwonen van deze avond. Besluit je binnen 2 weken na de bijeenkomst lid te worden, dan worden deze kosten verrekend met het lidmaatschapsgeld.  Wil je voorafgaand aan de bijeenkomst mee eten, dan betaal je daarvoor € 22,50 inclusief 1 drankje. Voor EVON leden met een plus-lidmaatschap zijn de kosten van het voorafgaand eten inclusief 1 drankje inbegrepen.