Nieuwjaarsbijeenkomst met brainstormen over 2019

Verslag van de Kick-off van het EVON seizoen 2019, door Ellis Doele,

Op maandag 14 januari kwamen we met 17 dames bijeen om te brainstormen over onderwerpen voor het komende seizoen. Fijn om te zien dat drie belangstellende dames zich aansloten bij de brainstorm. Het bestuur hoort graag de input over wat de leden interessante onderwerpen vinden om bijeenkomsten te organiseren.
Het thema voor 2019 zal zijn ‘De ondernemende vrouw versie 2.19’

Aan de hand van de viertal vragen uit de uitnodiging kwamen de mooiste inspiraties langs. Als kenmerken van specifieke vrouwenkracht werd onder meer genoemd dat we als vrouwen flexibel zijn, onszelf steeds opnieuw kunnen uitvinden, een enorm doorzettingsvermogen hebben en als geen ander kunnen focussen. Wat ook een mooie opmerking was dat vrouwen hun kwetsbaarheid voelen en dit ook kunnen en durven te laten zien. We zijn ook heel sterk om heel veel ballen in de lucht te houden en er nog een glimlacht bij vertonen. Maar we zijn ons ook heel erg bewust dat dit laatste punt ook een zwakte kan zijn. 

Op de vraag door wie en bij welke spreker de dames geinpireerd zijn, en zeker naar een bijeenkomst zouden komen werden  namen genoemd zoals Olcey Gilsen, Nelie Kroes, Marilou van Golstein, Linda de Mol, Sylvia Toth en: Madonna (omdat ze echt haar eigen koers gaat). De lijst is nog veel langer en ook eigen moeders en vriendinnen fungeren als voorbeeld. 

Het plan voor 2019
Het bestuur gaat het komende jaar de beste en meest inspirerende sprekers uitnodigen. We gaan opnieuw aansluiting zoeken met andere netwerken om gevulde zalen te krijgen. We kunnen dan ook de ‘duurdere’ sprekers benaderen omdat de kosten gedeeld worden.
Aarzel vooral niet om andere ondernemers te wijzen op de EVON avonden. Dat mogen ook mannen zijn, deze kunnen alleen geen lid worden. 
Aan het eind van de meeting hebben we nieuwe plannen met elkaar gemaakt hoe we in 2019 (nog) meer van elkaars netwerk gebruik kunnen maken en elkaar kunnen helpen in het ondernemerschap. Dank voor jullie actieve bijdrage, wij kunnen verder. 

Voor de programmering van de EVON-bijeenkomsten in 2019 meenden wij dat het inspirerend is om een thema als rode draad  te nemen. Het is vanzelfsprekend dat het thema over en rond vrouwen moet gaan.  Ook vrouwen hebben de wereld veranderd. Denk bijvoorbeeld aan het gegeven dat in 2019 100-jaar vrouwenkiesrecht bestaat. 

Dient voor jou als rolmodel de vrouw die wil opklimmen en streeft naar economische of politieke macht. Of gewoon die vrouw die leeft en werkt vanuit haar hart. Of die multi-tasker die werk en gezin combineert en daarbij ook een goede echtgenoot (partner), vriendin, moeder, mantelzorger is. Wellicht zijn er nog wel meerdere rollen die mogelijk zijn en die we niet genoemd hebben, als we denken aan ondernemende vrouwen.

  • Wat is nu specifieke vrouwen kracht?
  • Wat kenmerkt de moed van vrouwen?
  • Welke vrouw heeft jou geïnspireerd?
  • Wie fungeert voor jou als voorbeeld? Of had je geen voorbeeld, of zette je er juist tegen af.

Samengevat: Welk beeld heb jij als het gaat over ondernemende vrouwen met hun specifieke kracht en moed, voor een thema als rode draad voor 2019. Dat is de vraag waarover we gaan brainstormen tijdens een glas op de nieuwjaarsbijeenkomst van EVON in 2019. Zodat we een jaar organiseren waarin vele leden zich zullen herkennen. Veel avonden zijn nog niet ingepland. DUS.. denk mee en meld je aan.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden bij Smarter Talents , Printerweg 10 te Amersfoort 

Programma: 18:00 uur START gezamenlijke maaltijd
                      19:30 uur Welkom door bestuur
                      19:45 Brainstormen over het thema  
                      Aansluitend netwerkborrel 

Tijdig aan- en afmelden wordt bijzonder gewaardeerd. Mocht je ondanks je aanmelding onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mocht je afmelding via deze website niet lukken, laat het dan weten aan Ellis, secretaris, op 06-17240053. Voor afmeldingen korter dan 48 uur van te voren, is een no- show fee van toepassing.  

Belangstellenden betalen € 25,- voor het bijwonen van deze avond. Besluit je binnen 2 weken na de bijeenkomst lid te worden, dan worden deze kosten verrekend met het lidmaatschapsgeld.  Wil je voorafgaand aan de bijeenkomst mee eten, dan betaal je daarvoor € 22,50 inclusief 1 drankje. Voor EVON leden met een plus-lidmaatschap zijn de kosten van het voorafgaand eten inclusief 1 drankje inbegrepen.