Algemene Leden Vergadering

(Beeld-)verslag van de inspirerende ALV op 23 april, foto's door Deniece Caffee 

Met een mooi uitzicht over Amersfoort bespreken we het beleid en de resultaten van afgelopen jaar. De vereniging staat er financieel gezond voor en het ledenaantal is omhoog gegaan. De sfeer is goed. Het bestuur krijgt een compliment voor haar werk. 
    

Daarna nemen we afscheid van het oude bestuur. Van Urschi als voorzitter en Ellis als secretaris, met dank voor hun inzet. Zij krijgen van de leden een leuk fotoboek ter herinnering.

   

 

Op 23 april houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV van 2017 is een leuke traditie ontstaan door de vergadering te combineren met lekker eten.

Bij deze nodigen we je uit om deze avond met ons te delen en je stem waar nodig te laten horen. De bijeenkomst is uitsluitend voor leden van EVON.

Het programma wordt nog nader bekend gemaakt, reken op inloop vanaf 17.45 uur en aanvang maaltijd 18.00 uur. 

Deze ALV zal plaatsvinden bij Smarter Talents , Printerweg 10 te Amersfoort zie www.smartertalent.nl

Nadat je je hebt aangemeld, krijg je de ALV stukken tijdig elektronisch toegestuurd via de mail. Heb je zelf nog punten welke je bespreekbaar wilt maken op de ALV, danwel ieders mening over iets wilt hebben, mail dit voorafgaand aan de vergadering dan kunnen we hier rekening mee houden.  [mail]  info@evon.net

Plaats: Printerweg 10 (achter het gebouw van de KvK op het industrieterrein De Hoef ) te Amersfoort

Er geldt een no-show fee voor deze bijeenkomst. Meld je je aan en ben je onverhoopt toch verhinderd, zorg dan dat je dit tijdig meld, tenminste 48 uur voorafgaand aan de meeting, anders moeten we je een bedrag van € 25 in rekening brengen.Tijdig afmelden via de website (of indien dit niet lukt bij Ellis, secretaris 06-17240053) is dus belangrijk. De kosten voor het eten zonder plus lidmaatschap zijn € 22,50 inclusief 1 drankje.