De handen uit de mouwen!

Verslag van de 1e bijeenkomst na de vakantie, 10 september, door Urschi Koetje.  

Deze bijeenkomst stond in het teken van de Voedselbank Amersfoort. Vooraf hebben we gegeten in Het Lokaal, waar streekproducten worden verkocht. 

.

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik onder invloed van de heersende media een beeld had van de voedselbank waardoor ik geen overwegend positieve superlatieve mening had gevormd. De geoefende lezer zal meteen hebben opgemerkt dat ik bovenstaande zin in de verleden tijd heb geformuleerd.. en dat klopt. Ik heb onder de bezielende leiding van Cieka Galenkamp mijn vooringenomen mening drastisch moeten bijstellen daar het de Voedselbank AMERSFOORT betreft. 

Wij kregen eerst een uitleg hoe de voedselbank in Amersfoort is ontstaan en door de jaren is gevormd is tot de geoliede organisatie die heden ten dage de voedselpakketten uitreikt aan hen die klant zijn bij de voedselbank. 

Met name het feit dat deze voedselbank tot doel heeft zichzelf zo snel mogelijk op te kunnen doeken, trok ons aller aandacht. Met een professionele blik waar menig ondernemer een puntje aan kan zuigen is de voedselbank in Amersfoort erop gericht mensen te helpen die tijdelijk in nood verkeren, doch nog veel meer om zoveel mogelijk extra hulp aan te bieden ten aanzien van administratie en de zo broodnodige te maken juiste financiële keuzes. Ik ben overtuigd dat ik niet de enige was, die met stijgende bewondering het verhaal van Cieka aanhoorde, waarna we bijna niet konden wachten haar mee te helpen met het vullen van de dozen voor de volgende dag.

Met vereende krachten hebben wij met de aanwezigen meer dan 200 pakketten ingepakt en wat hebben we een lol gehad. De lopende band is per definitie nou niet de meest inspirerende omgeving voor een ondernemer, maar wat voelt het goed om eens aan de andere kant van de maatschappij een steentje te kunnen en mogen bijdragen. Het was fijn dat we vanuit EVON ook een gift hebben kunnen geven die dankbaar aanvaard werd.

Na afloop nog even een rondleiding door de voorraad van de Voedselbank gekregen en unaniem onze verbazing uitgesproken dat we echt zoveel niet wisten en allen blij waren onderdeel van deze bijeenkomst te zijn geweest. Voor hen die er niet bij waren: neem een keer de moeite en ga er eens langs en bied een middagje je hulp aan.

Groet, Urschi: Tot Evon!

Adres Voedselbank: Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort