Over de bijeenkomsten

EVON organiseert jaarlijks tien bijeenkomsten. Bij de invulling van deze bijeenkomsten gaan we uit van een mix aan activiteiten. Denk hierbij aan: 

 • de nieuwjaarsborrel - veelal met anderen netwerken 
 • inhoudelijke bijeenkomsten
 • actieve netwerkbijeenkomsten
 • een bedrijfsbezoek
 • een zomerbijeenkomst
 • de Algemene Ledenvergadering 

Na ieder programma is gelegenheid om te netwerken. Je kunt ook vooraf netwerken door aan te schuiven bij een gezamenlijke maaltijd (op eigen kosten). 

De inhoudelijke bijeenkomsten hebben een thema en kunnen variëren van een lezing tot een workshop. Mocht je zelf een bijdrage willen leveren die interessant is voor ons netwerk, geef dat door aan het bestuur. Een keer per jaar vindt deze bijeenkomst overdag plaats, tijdens een lunch.

Actief netwerken houdt in dat we op een actieve manier elkaar en elkaars bedrijf leren kennen, intervisiemomenten hebben en met elkaar sparren. Een van de actieve netwerkbijeenkomsten per jaar is met een andere netwerkclub uit de regio, waarbij ook mannelijke ondernemers van harte welkom zijn.

De zomerbijeenkomst in juni vindt plaats voor het zomerreces en heeft altijd een speciaal karakter. In juli en augustus zijn er derhalve geen bijeenkomsten.

De ALV wordt gekoppeld aan een maaltijd, waar in een ontspannen sfeer over de toekomst van EVON gesproken kan worden.

Tips voor het netwerken

 • zorg dat je er bent
 • neem visitekaartjes mee
 • wees werkelijk geïnteresseerd in de ander

Handleiding voor een Elevator pitch

Netwerken begint met kennismaken. Bij de meeste EVON avonden krijg je de gelegenheid om je kort voor te stellen met een zogenaamde 'elevator pitch'. Hoe doe je dat kort en krachtig?

 • vertel je boodschap in maximaal een halve minuut
 • zeg je naam en bedrijfsnaam
 • vertel wat voor werk jij als ondernemer doet of graag wilt doen
 • vertel waar jouw bedrijf uniek in is en zich onderscheidt van andere bedrijven
 • en sluit eventueel af met waar je naar op zoek bent

Voor belangstellenden zijn de kosten voor het bijwonen van een bijeenkomst € 25,-. U ontvangt hiervoor een factuur die overgemaakt kan worden of bij late aanmelding ter plekke contant betaald dient te worden. Indien er sprake is van een afwijkende prijs, bijvoorbeeld omdat een maaltijd inbegrepen is of er sprake is van een inhoudelijke spreker, wordt dit bij de betreffende bijeenkomst aangegeven.