Ontbijt bijeenkomst ter afsluiting van 2019

Deze bijeenkomst staat in het teken van "Geven en ontvangen". Dit keer een uitgebreid ontbijt bij Restaurant 'Luik Vathorst''

       

Uiteraard kun je iets materieels geven en ontvangen, maar je kunt ook iets delen van jezelf en daar zijn we na het ontbijt mee aan de slag gegaan. Aan de hand van interviewtechniek gingen we in gesprek over de vraag: waar ben je het meest trots of voldaan over als je terugblikt op 2019? En welke succesfactoren speelden daarbij een rol?

       

Na de tweetallen, deelden we onze ervariningen in groepjes van vier en later plenair. Belangrijke succesfactoren zijn:

  • doorzettingsvermogen
  • af en toe pas op de plaats maken voor reflectie
  • moed en lef
  • durven kiezen
  • met iemand sparren en wel zelf beslissen
  • succesen vieren

Samengevat: Kwetsbaarheid tonen is professioneel en oprechte communicatie helpt je daadwerkelijk verder. 

Aan het einde schreven we nog een 'reminder-kaart' en namen we nog een groepsfoto. Voldaan gingen we naar huis of ons werk. Een netwerkontbijt is zeker voor herhaling vatbaar.

      

  Restaurant Luik Vathorst: Darthuizerberg 71, 3825 BL Amersfoort

Rontonde 16  wijk inrijden tegenover Loods 5 , weg vervolgen na scherpe bocht naar rechts bij kinderdagverblijf links parkeerplaats op.