Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Beste EVON dames,

Vorige week hebben we als bestuur gebrainstormd over het komende seizoen. Doordat we in onze reguliere bestuursvergaderingen altijd een volle agenda hebben, blijft er weinig tijd over om eens wat langer door te praten over de diverse onderwerpen die ons bezighouden. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we in een extra bijeenkomst zonder agenda eens heerlijk kunnen sparren en onze fantasie de vrije loop gegeven. 
We zijn tot een thema gekomen voor het komende jaar dat binnenkort bekend wordt gemaakt en hebben een aantal zeer gave ideeën bedacht voor de invulling van het programma in 2019!  
Komende weken gaan we ons inspannen om te kijken in hoeverre we dit kunnen realiseren. Heb je ook een leuk idee voor een spreker of een invulling van een avond en wil je dit voorbereiden (al dan niet met je eigen groepje), dan wordt dit bijzonder gewaardeerd!  

Ook voor dit jaar staan er nog een aantal leuke bijeenkomsten op de agenda. De data hiervan staan inmiddels op de website vermeld en aanmelden is mogelijk
In verband met het reserveren van de zaal is het prettig als we ruim van tevoren weten hoeveel bezoekers er zullen komen. We willen jullie dan ook verzoeken niet tot het laatste moment te wachten met aanmelden, maar zodra je weet dat je die avond kan en wilt komen, je ook daadwerkelijk aan te melden.
Mocht er onverhoopt iets tussen komen waardoor je toch verhinderd bent, dan vernemen we dat zo tijdig als mogelijk (minimaal 2 dagen van te voren). De afmeld functie op de website werkt nu weer naar behoren.

Mocht je je nog niet hebben aangemeld voor de bijeenkomst van 11 oktober, doe dat alsnog zo snel mogelijk en kom ook gezellig mee eten. Het eten bij restaurant Zinvol waar we in oktober en november onze bijeenkomsten hebben is heerlijk en gezond en de kosten zijn dit jaar inbegrepen in de contributie. 

Bij de bijeenkomsten dit jaar zijn zowel belangstellenden als introducees, met en zonder bedrijf, van harte welkom! Dus mocht je in je kennissenkring iemand hebben voor wie de bijeenkomst interessant kan zijn, nodig hem/haar vooral uit.
Ook heren zijn van harte welkom; omdat zij geen lid van de EVON kunnen worden, gelden zij als belangstellende en betalen ze een bijdrage voor het bijwonen van de bijeenkomst.   
De december bijeenkomst is uitsluitend voor de huidige leden.
 
Groeten van de bestuurstafel en tot EVON, Marijke Eijgenraam

Bijeenkomst van 11 oktober  

Voor deze avond hebben we Ad Broere uitgenodigd en heeft als thema: "Wat is geld nou eigenlijk?" En daarbij komt de vraag: "Wat betekent geld voor jou?" 
De avond start om 18 uur met een maaltijd. Geef bij je aanmelding door of je wel/niet komt eten. Alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier. Kom luisteren, meedenken en discussieren.


Het verslag van de vorige bijeenkomst met Sieta Koet en een foto impressie lees je op de website