Meet & Match bijeenkomst

Meet & Match bijeenkomst

Werk is ontzettend belangrijk voor nieuwkomers om te kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Zij brengen veel talenten en ervaring mee. Het blijft echter vaak moeilijk voor hen om werk te vinden vanwege verschillende barrières zoals de taal, onbekendheid met de Nederlandse arbeidsmarkt en een beperkt netwerk. We willen graag hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen

We hebben vorig jaar twee keer een Meet & Match bijeenkomst georganiseerd om nieuwkomers in contact te brengen met lokale organisaties en bedrijven. Het zijn laagdrempelige netwerkbijeenkomsten waar ontmoeten centraal staat en nieuwkomers duidelijk kunnen maken waar ze naar op zoek zijn op het gebied van (vrijwilligers)werk/stageplek/werkervaringsplek. We kijken dan met de aanwezigen wie een goed contact zou hebben voor de vraagsteller. Dat kan een van de aanwezige zelf zijn of iemand uit zijn/haar netwerk.

Uit de vorige Meet & Matchbijeenkomsten hebben we zo 80% van de statushouders aan een match kunnen helpen, ongeveer 10 statushouders per bijeenkomst.

Jessica de Ruijter zelfstandig ondernemer in Amersfoort en Linda Rook van Newbees, helpen nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfstatus) aan werkervaringsplekken / stages / vrijwilligerswerk. Linda van Newbees zorgt dan voor de opvolging. Die zorgt dat er een vervolgafspraak wordt gemaakt waar zij samen met de nieuwkomer naar toe gaat voor nadere kennismaking en verder de mogelijkheden bespreekt.

Meet & Match is dus interessant voor organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar vrijwilligers/werknemers en die ook nieuwkomers willen helpen door het openstellen van hun eigen netwerk. Lees hier meer over Meet & Match bijeenkomst.